ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ОТКАЗВАНЕ НА НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА САМО НА ТЕЛ.0888307628 ДО 17.00Ч СЪЩИЯ ДЕН.

Общи условия


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG .
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за пазаруване в ОНЛАЙН МАГАЗИН  LOLI.BG са свързани между *ПРОДАВАЧ* И *ПОТРЕБИТЕЛ*
В извършването на онлайн продажбата е включен и *КУРИЕР*  Куриера е търговец. Той физически доставя закупената стока  до адреса зададен от *ПОТРЕБИТЕЛЯ* при направената от него поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG .
*ПРОДАВАЧ* Е  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG , който е собственост на фирма БЕБОЛИНО 1 ЕООД .
СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА  град Нови Искър.
ЕИК 201811449  ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕНОВЕВА БОЯНОВА АЛЕКСИЕВА.

*ПРОДАВАЧЪТ* сключва договор с *ПОТРЕБИТЕЛЯ* за продажба от разстояние на конкретна цена на дадени стоки от  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG. Стоките в  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG са в български лева. Предоставени са за разглеждане от *ПРОДАВАЧА*към *ПОТРЕБИТЕЛИТЕ* с  описание за тях.

*ПОТРЕБИТЕЛ* е лице   което се е съгласило с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG със регистрирането, заявяването и закупуването на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки.
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ *ПРОДАВАЧ* и *ПОТРЕБИТЕЛ*
*ПРОДАВАЧА* е длъжен на изпрати на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* поръчаната стока в уговореня срок на уговорената цена.
*ПРОДАВАЧА*не носи отговорност при недоставяне на стоката ако *ПОТРЕБИТЕЛЯ* е задал грешен адрес, име или телефон с което е възпрепядствал получаването на поръчката.
*ПРОДАВАЧА* не носи отговорност при забавяне на поръчката по вина на други фактори независещи от него .

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да заяви точни данни - написани четливо на кирилица при регистрацията си или когато пазарува без регистрация в ON-LINE МАГАЗИН  LOLI.BG.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава при смяна на адреса за плащане и адрес за доставка да уведоми *ПРОДАВАЧА*
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да осигури възможност за получаването на поръчката си от ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG и да заплати  за нея договорената цена.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да заплати при получаването на стоката договорената сума за куриерски услуги.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да не прави фиктивни поръчки и при направена грешна поръчка да уведоми *ПРОДАВАЧА* на даденият телефон за връзка .
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да спазва действащото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за обслужване и ползване на    ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стоката при констатирани липси , дефекти или стоката не съответства на поръчаната такава.
Рекламацията  за констатирани липси и дефекти се предявява от *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 24 часа от получаването на стоката . Стоката при предявяване на рекламация да не е употребявана .
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска замяна на стоката за друга, намаляване на цената, или да договори други условия с *ПРОДАВАЧА*
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да рекламира дадена стока ако има видим дефект на нея. *ПРОДАВАЧА* може да изиска снимки за доказване на посочените дефекти. При установяване на такива сумата по транспортните разходи се поема от *ПРОДАВАЧА* . Сумата от направената поръчка  се възстановява на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 4 дневен срок считан от деня на получаването на върнатата стока стока до *ПРОДАВАЧА*.
.

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стоката за сметка на *ПРОДАВАЧА* когато цената която трябва да заплати при получаване на поръчката не съответства с уговорената .
.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стока от направената поръчка  когато има видими дефекти по стоката при  нарушена цялост на опаковката.
В такъв случай *ПОТРЕБИТЕЛЯ* не трябва да подписва придружаващите доставката документи за получаване на стоката и веднага да се свърже с представител на
ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG.

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да се откаже без да има причини за това от направената и получена вече пръчка до 14 дневен срок считано от деня на нейното получаване . В този случай клиента заплаща разходите по връщането на стоката до   ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG.  Стоката не трябва да е употребявана. Трябва да бъде върната в оргинална опаковка и в ненарушена цялост.
Сумата от направената поръчка се възстановява на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 4 дневен срок считан от деня на получаването на върнатата стока  до *ПРОДАВАЧА*.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН LOLI.BG СА ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ *ПОТРЕБИТЕЛИ*.
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ СТРАНА НА *ПОТРЕБИТЕЛЯ*  ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН LOLI.BG МОЖЕ ДА ПРЕДОГОВОРИ ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСЕКИ ЕДИН *ПОТРЕБИТЕЛ*.

Детски онлайн магазин ЛОЛИ.БГ не гарантира наличноста на продукта към момента на поръчката.

Възможна е междувременно изчерпване на наличноста от друга поръчка.

При неналичност на даден продукт онлайн магазин ЛОЛИ.БГ е задължен да се свърже и уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Снимките, описанията и текстовете в ОНЛАЙН МАГАЗИН  LOLI.BG са собственост на сайта. Забранява се тяхното копиране или цитиране от други интернет страници или сайтове.

ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ  В ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУ ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG И  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 СЕ ПРИЛАГАТ  РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИНФОРМАЦИЯ.

ДЕТСКИ ОНЛАЙН МАГАЗИН ЛОЛИ.БГ ГАРАНТИРА ЗА ПОДАДЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НАШИЯ АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ САМО ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА. ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ И КРИПТИРАНИ ОТ НАШИЯТ САЙТ. ВИЕ МОЖЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА ДА ИЗТРИЕТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ ОТ САЙТА НИ.

Тел: (+359) 0888 307 628