Общи условия


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG .
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за пазаруване в ОНЛАЙН МАГАЗИН  LOLI.BG са свързани между *ПРОДАВАЧ* И *ПОТРЕБИТЕЛ*
В извършването на онлайн продажбата е включен и *КУРИЕР*  Куриера е търговец. Той физически доставя закупената стока  до адреса зададен от *ПОТРЕБИТЕЛЯ* при направената от него поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG .
*ПРОДАВАЧ* Е  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG , който е собственост на фирма БЕБОЛИНО 1 ЕООД .
СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА  град Нови Искър.
ЕИК 201811449  ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕНОВЕВА БОЯНОВА АЛЕКСИЕВА.

*ПРОДАВАЧЪТ* сключва договор с *ПОТРЕБИТЕЛЯ* за продажба от разстояние на конкретна цена на дадени стоки от  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG. Стоките в  ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG са в български лева. Предоставени са за разглеждане от *ПРОДАВАЧА*към *ПОТРЕБИТЕЛИТЕ* с  описание за тях.

*ПОТРЕБИТЕЛ* е лице   което се е съгласило с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG със регистрирането, заявяването и закупуването на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки.
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ *ПРОДАВАЧ* и *ПОТРЕБИТЕЛ*
*ПРОДАВАЧА* е длъжен на изпрати на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* поръчаната стока в уговореня срок на уговорената цена.
*ПРОДАВАЧА*не носи отговорност при недоставяне на стоката ако *ПОТРЕБИТЕЛЯ* е задал грешен адрес, име или телефон с което е възпрепядствал получаването на поръчката.
*ПРОДАВАЧА* не носи отговорност при забавяне на поръчката по вина на други фактори независещи от него .

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да заяви точни данни - написани четливо на кирилица при регистрацията си или когато пазарува без регистрация в ON-LINE МАГАЗИН  LOLI.BG.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава при смяна на адреса за плащане и адрес за доставка да уведоми *ПРОДАВАЧА*
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да осигури възможност за получаването на поръчката си от ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG и да заплати  за нея договорената цена.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да заплати при получаването на стоката договорената сума за куриерски услуги.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да не прави фиктивни поръчки и при направена грешна поръчка да уведоми *ПРОДАВАЧА* на даденият телефон за връзка .
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* се задължава да спазва действащото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за обслужване и ползване на    ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стоката при констатирани липси , дефекти или стоката не съответства на поръчаната такава.
Рекламацията  за констатирани липси и дефекти се предявява от *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 24 часа от получаването на стоката . Стоката при предявяване на рекламация да не е употребявана .
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска замяна на стоката за друга, намаляване на цената, или да договори други условия с *ПРОДАВАЧА*
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да рекламира дадена стока ако има видим дефект на нея. *ПРОДАВАЧА* може да изиска снимки за доказване на посочените дефекти. При установяване на такива сумата по транспортните разходи се поема от *ПРОДАВАЧА* . Сумата от направената поръчка  се възстановява на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 4 дневен срок считан от деня на получаването на върнатата стока стока до *ПРОДАВАЧА*.
.

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стоката за сметка на *ПРОДАВАЧА* когато цената която трябва да заплати при получаване на поръчката не съответства с уговорената .
.
*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да иска връщане на стока от направената поръчка  когато има видими дефекти по стоката при  нарушена цялост на опаковката.
В такъв случай *ПОТРЕБИТЕЛЯ* не трябва да подписва придружаващите доставката документи за получаване на стоката и веднага да се свърже с представител на
ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG.

*ПОТРЕБИТЕЛЯ* има право да се откаже без да има причини за това от направената и получена вече пръчка до 14 дневен срок считано от деня на нейното получаване . В този случай клиента заплаща разходите по връщането на стоката до   ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG.  Стоката не трябва да е употребявана. Трябва да бъде върната в оргинална опаковка и в ненарушена цялост.
Сумата от направената поръчка се възстановява на *ПОТРЕБИТЕЛЯ* до 4 дневен срок считан от деня на получаването на върнатата стока  до *ПРОДАВАЧА*.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН LOLI.BG СА ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ *ПОТРЕБИТЕЛИ*.
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ СТРАНА НА *ПОТРЕБИТЕЛЯ*  ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН LOLI.BG МОЖЕ ДА ПРЕДОГОВОРИ ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСЕКИ ЕДИН *ПОТРЕБИТЕЛ*.

Детски онлайн магазин ЛОЛИ.БГ не гарантира наличноста на продукта към момента на поръчката.

Възможна е междувременно изчерпване на наличноста от друга поръчка.

При неналичност на даден продукт онлайн магазин ЛОЛИ.БГ е задължен да се свърже и уведоми ПОТРЕДИТЕЛЯ.

Снимките, описанията и текстовете в ОНЛАЙН МАГАЗИН  LOLI.BG са собственост на сайта. Забранява се тяхното копиране или цитиране от други интернет страници или сайтове.

ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ  В ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУ ОНЛАЙН МАГАЗИН LOLI.BG И  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 СЕ ПРИЛАГАТ  РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Тел: (+359) 0888 307 628